Agnieszka Perepeczko gościła w Kawiarence pod Refektarzem