Instytut Oceanografi PAN w Sopocie – Październik 2008