List gratulacyjny Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MiŚP – Luty 2012 r.