Rozdanie nagród „Firma z przyszłością” – Listopad 2008