Kolędy Mateusza Wiśniewskiego w kawiarence „Pod Refektarzem” – Grudzień 2012 r.